कलाकारांचा आवाज पोचणार शासनदरबारी | सर्व कलाप्रकारातील कलाकारांच्या हक्कासाठी लढणार ‘महा कला मंडल’

0
13

कलाकारांचा आवाज पोचणार शासनदरबारी | सर्व कलाप्रकारातील कलाकारांच्या हक्कासाठी लढणार ‘महा कला मंडल’