आज मा. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले

0
14

*आज मा. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले त्यानतंर मा. जिल्हाधिकारीसाहेब नियोजित बैठकी मुळे शिष्टमंडळास भेटू शकले नाहीत त्यांच्या वतीने श्री. शंकरराव जाधवसाहेब निवासी उप जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारले.*